Home > Blossary: Instructions for use
Terminology used in the instructions for use for ophthalmic implants, surgical tools & instruments, OVDs, ophthalmic irrigating fluids

Category:

13 Terms

Created by: Leoneska

Number of Blossarys: 1

My Terms
Collected Terms

zoznam symbolov, použitých na obale/nálepke a ich vysvetlenie

Domain: Biotechnology; Health care; Life Sciences; Medical; Medical devices; Regulatory; Category: 

V medicíne, väčšina medikácií sa dá bezpečne používať s inými liekmi, ale konkrétne kombinácie liekov je potrebné sledovať kvôli interakciám, čo často robia farmaceuti. V molekulárnej biológii sa ...

Domain: Biotechnology; Health care; Life Sciences; Medical; Medical devices; Regulatory; Category: 

V medicíne je nepriaznivý účinok škodlivý a neželaný efekt, spôsobený medikáciou, alebo inými intervenciami, ako je napríklad operácia. Nepriaznivý účinok môže byť označený aj ako \"vedľajší\" ...

Domain: Biotechnology; Health care; Life Sciences; Medical; Medical devices; Regulatory; Category: 

Komplikácie, v medicíne je to nepriaznivý vývoj choroby, zdravotného stavu alebo liečby. Závažnosť ochorenia sa môže zhoršiť, alebo sa môže objaviť väčšie množstvo príznakov, symptómov alebo nové ...

Domain: Biotechnology; Health care; Life Sciences; Medical; Medical devices; Regulatory; Category: Biomedical; Diseases; Hospitals; Diseases; Herbal medicine; Medicine; Clinical trials; Implants & interventional materials

Kontraindikácia je stav, alebo faktor, ktorý hovorí proti nejakému opatreniu. Vo väčšine prípadov sa tento pojem používa v medicíne na popis faktorov, ktoré zvyšujú riziká, spojené s použitím ...

Domain: Biotechnology; Health care; Life Sciences; Medical; Medical devices; Regulatory; Category: Diseases; Hospitals; Diseases; Herbal medicine; Medicine; Implants & interventional materials

V medicíne, indikácia je platný dôvod na použitie istého testu, medikácie, procedúry alebo operácie. Opakom indikácie je kontraindikácia.

Domain: Biotechnology; Health care; Life Sciences; Medical; Medical devices; Regulatory; Category: Diseases; Hospitals; Diseases; Herbal medicine; Medicine; Implants & interventional materials

Dávka znamená množstvo v nasledujúcich oblastiach: vo výžive, medicíne a toxikológii: *dávka (biochémia), množstvo niečoho, čo je možné zjesť alebo podať organizmu, alebo niečo čomu môže byť ...

Domain: Biotechnology; Health care; Life Sciences; Medical; Medical devices; Regulatory; Category: 

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Post  
Other Blossarys