Home > Blossary: Charities
A blossary of famous charity organizations.

Kategoria: Other

1 Term

Created by: Silentchapel

Number of Blossarys: 95

My Terms
Collected Terms

Fundacja Suzuki David jest oparte na nauce organizacji ekologicznej z siedzibą w Vancouver, British Columbia, Kanada, z siedzibą w Toronto i Montrealu. To jest organizacją non-profit, która jest włączona w Kanada i Stany Zjednoczone i jest finansowany przez blisko 30000 dawców. Misją Fundacji jest ochrona różnorodności i jakości życia, teraz i w przyszłości i ich wizji jest to, że w ciągu jednego pokolenia, Kanadyjczycy działa przy założeniu, że jesteśmy wszystkie powiązania i współzależności z naturą.

Domain: Non-profit organizations; Branża/dziedzina: Charity

David Suzuki Fundaţia este o organizaţie de mediu bazate pe ştiinţă cu sediul în Vancouver, British Columbia, Canada, cu sediul în Montreal şi Toronto. Este o organizaţie non-profit, care este încorporată în Canada şi Statele Unite, şi este finanţat de aproape 30.000 de donatori. Misiunea Fundatiei este de a proteja diversitatea naturii şi calităţii vieţii noastre, acum şi în viitor şi viziunea lor este că în termen de o generaţie, canadienii acţiona pe înţelegerea faptului că suntem toate interconectate şi interdependente cu natura.

Domain: Non-profit organizations; Branża/dziedzina: Charity

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Publikuj  
Moje inne blogi Blossary

A Blossary on mergers and acquisitions by Apple.

Branża/dziedzina: Technology

By: Silentchapel

A blosssary of mergers and acquisitions by ...

Branża/dziedzina: Business

By: Silentchapel

A blossary of mergers and acquisitions by Google.

Branża/dziedzina: Business

By: Silentchapel

A blossary of Disney characters.

Branża/dziedzina: Arts

By: Silentchapel