Home > Terms > 세르비아어(SR) > Međunarodni Dan Muzeja

Međunarodni Dan Muzeja

Međunarodni Dan Muzeja je proslava koja se održava oko 18. maja svake godine kako bi se podigla svest o značaju muzeja u razvoju ljudskog društva. Organizovan je od strane Saveznog Komiteta Međunarodnog Saveta Muzeja ( MSM) koji od 1977. utvrđuje i određene teme za svaki Međunarodni Dan Muzeja

0
내 용어집에 추가

하고 싶은 말

토론에 대한 게시물을 작성하려면 로그인해야 합니다.

뉴스 속의 용어

추천 용어

Aleksandra Lazic
  • 14

    Terms

  • 0

    용어사전

  • 0

    Followers

분야/도메인: 컴퓨터 카테고리: PC 주변기기

štampač

vrsta periferijskog uređaja koji proizvodi štampanu kopiju podataka generisanih od strane kompjutera na papiru ili drugom medijumu

주요 용어사전

South African Politicians

범주: 정치   2 4 Terms

Dunglish

범주: 언어   1 10 Terms