jsvonavec

Bratislava, Slovakia

24 용어    0 용어사전    2 Followers    19665 Viewers

jsvonavec

Bratislava, Slovakia

24 용어    0 용어사전    2 Followers    19665 Viewers

jsvonavec의 용어

rozoznanie dvojznačnosti

텔레커뮤니케이션; GPS(글로벌 위치 설정 시스템)

Ak by mohla byť určená počiatočná hodnota dvojznačnosti pre každý pár satelit-prijímač, potom meranie dvojznačnej integrovanej nosnej fázy môže byť opravené, aby sa vytvorilo ...

analógový signál

텔레커뮤니케이션; GPS(글로벌 위치 설정 시스템)

Hlavným znakom analógových signálov je, že sú spojité. Naproti tomu digitálne signály sa skladajú z hodnôt nameraných v diskrétnych intervaloch.

anténa

텔레커뮤니케이션; GPS(글로벌 위치 설정 시스템)

Táto časť hardvéru prijímača GPS, ktorý príjíma (a niekedy zosilňuje) prichádzajúce signály v L pásme. Antény sa objavujú vo všetkých tvaroch a veľkostiach, ale v súčasnosti ...

Followers(2) View all

Following(0) View all

jsvonavec is not following any users.