Miha Mele

Sredisce Ob Dravi, 슬로베니아

Quality translations, done on time.

4 용어    0 용어사전    0 Followers    20115 Viewers

Miha Mele

Sredisce Ob Dravi, 슬로베니아

Quality translations, done on time.

4 용어    0 용어사전    0 Followers    20115 Viewers

Miha Mele의 용어

vse najboljše

광고;

pisna ali izrečena želja osebi, ki praznuje rojstni dan, z namenom posredovanja dobrih želja.

banner

광고; 새 미디어 광고

Slikovni oglas na spletni strani, ki deluje kot hiperpovezava do spletne strani oglaševalca.

stroški pridobivanja kupcev

광고; 새 미디어 광고

Stroški, ki so povezani s pridobitvijo novega kupca. Izračunajo se z deljenjem skupnih stroškov pridobivanja s skupnim številom novih kupcev

Viewers(20115) View all

Followers(0) View all

Miha Mele doesn't have any followers yet.

Following(0) View all

Miha Mele is not following any users.