Lucy

불가리아

An expert is someone who knows more and more about less and less until finally knows everything about .. nothing!

183 용어    0 용어사전    6 Followers    25226 Viewers

Lucy

불가리아

An expert is someone who knows more and more about less and less until finally knows everything about .. nothing!

183 용어    0 용어사전    6 Followers    25226 Viewers

Lucy의 용어

филателия

커뮤니케이션; 우편

Филателията се състои в събиране и изучаването на пощенски картички, обикновено като хоби.

словно гнездо

언어; 언어 시각화

Визуално представяне на честотата на използване на определени думи. Словното гнездо може да се използва за представяне на основните термини за търсене в търсачките, честота на ...

Сирни Заговезни вторник

휴일; 종교 휴일

В деня преди Пепеляна сряда и началото на Великия пост, както е посочено предимно в страните от Британската общност. Произхода на името е от английския глагол изповядвам, за ...