IlionaIliona1979

Athens, 그리스

3 용어    0 용어사전    0 Followers    14675 Viewers

IlionaIliona1979

Athens, 그리스

3 용어    0 용어사전    0 Followers    14675 Viewers

IlionaIliona1979의 용어

çertifikatë

; 일반법

Termi ''çertifikatë'' ka shumë kuptime të cilat variojnë sipas kontekstit. Mund të bëhet fjalë për një dokument që vërteton vërtetësinë e disa fakteve, si të martesës, lindjes, ...

ligji fetar

; 일반법

Ligjet e kishës të cilat bazohen në besimet dhe zakonet fetare. Këto ligje nuk janë detyruese, për sa i përket sistemit ligjor. Ligjet fetare merren me çështjet që lidhen me ...

Kopje e njehsuar me origjinalin

; 일반법

Kopje e një dokumenti e vërtetuar nga autoriteti përkatëse si e njëjtë me dokumentin origjinal të saj.

Viewers(14675) View all

Followers(0) View all

IlionaIliona1979 doesn't have any followers yet.

Following(0) View all

IlionaIliona1979 is not following any users.