Hanh Tran

Ho Chi Minh City, Vietnam

7 용어    0 용어사전    0 Followers    16905 Viewers

Hanh Tran

Ho Chi Minh City, Vietnam

7 용어    0 용어사전    0 Followers    16905 Viewers

Hanh Tran의 용어

Dreamcast

비디오 게임; 콘솔

Dreamcast là giao diện điều khiển cuối cùng của Sega. Trong khi giao diện điều khiển là một thành công quan trọng và giành được một nhóm lớn những người đam mê, nó không bán ra đủ ...

một tín dụng rõ ràng (1CC)

비디오 게임; 슈마프

Khi một người chơi được thông qua các vòng lặp đầu tiên mà không cần phải sử dụng một tiếp tục. Nói chung, một người không nói đã "đánh đập" một trò chơi trừ khi họ 1CC nó vào các ...

freemium

비디오 게임; 일반 게임

Một từ kết hợp của những từ "miễn phí" và "phí". Đây là trò chơi mà có thể được chơi miễn phí nhưng sẽ có một cửa hàng nơi trong trò chơi mục có thể được mua. Những mục này có thể ...

Viewers(16905) View all

Followers(0) View all

Hanh Tran doesn't have any followers yet.

Following(0) View all

Hanh Tran is not following any users.