Haianh

Ha Noi, Vietnam

6 용어    0 용어사전    1 Followers    20753 Viewers

Haianh

Ha Noi, Vietnam

6 용어    0 용어사전    1 Followers    20753 Viewers

Haianh의 용어

Pha

전기 장비; 발전기

Pha liên quan đến số cuộn dây trên một cuộn phát sóng xoay chiều (máy phát điện xoay chiều) Trong một máy phát điện xoay chiều ba pha có 3 cuộn dây, điển hình được chỉ định là ...

Điện ba Hertz (Hz)

전기 장비; 발전기

Thuật ngữ Hertz là ký hiệu biểu thị cho số vòng trên một giây (CPS) và cũng được dùng để diễn tả tần số Thiết bị ở Mỹ thường dùng 60Hz, trong khi ở những nơi khác là ...

Tần số

전기 장비; 발전기

Tần số là số vòng trên một đơn vị thời gian của bất kì khối lượng biến đổi có tính chu kỳ nào, ví dụ như điện áp xoay chiều hoặc dòng điện xoay chiều Nó thường đợc hiển thị dưới ...

Followers(1) View all

Following(0) View all

Haianh is not following any users.